Fiolin

– En unik tilnærming til fiolinpedagogikk –


Individuelle timer tilpasset deg og dine behov


Suzuki-grupper for barn og unge


Små Alexanderteknikkgrupper for fiolinister og bratsjister