Alexanderteknikk

Ønsker du å finne mer letthet og frihet i bevegelsene dine? Mer nærvær i hverdagen? Eller kanskje du er interessert i en metode som kan hjelpe deg med å være mer avspent og finne større mental klarhet før en viktig prestasjon? Da kan Alexanderteknikken være noe for deg.

FIOLINUNDERVISNING

Vil du lære å spille fiolin? Eller utvikle deg videre på instrumentet? Jeg tilbyr inspirerende undervisning tilpasset deg.

Panel 1

Alexanderteknikk

Bedre prestasjoner, mindre smerte og økt fokus

Å ta timer i Alexanderteknikk handler om å finne tilbake til en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt ro og tilstedeværelse som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen din og alle aktiviteter du er opptatt av.

Jeg bruker varsom berøring kombinert med muntlig instruksjon. I samarbeid  utvikler vi verktøy for å gradvis kunne møte hverdagens mange impulser med mindre spenning og større frihet, både fysisk og mentalt.

Ved å bruke prinsippene du lærer kan du redusere spennings- og bevegelsesuvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager – og gjenvinne en naturlig opplevelse av letthet og velvære.

Individuelle timer

Tradisjonelt sett gis undervisning i Alexanderteknikk som privattimer, som alltid er tilpasset den individuelle elevens behov. Du får instruksjon både verbalt og ved lett berøring slik at du kan oppdage uproduktive vanemønstre slik at du kan lære hvordan du kan forandre dem. Vi bruker både dagligdagse bevegelser og spesialiserte aktiviteter for å belyse akkurat det du har behov for.

Gruppetimer

Jeg arbeider også gjerne med mindre grupper. Dette formatet har mange fordeler: I tillegg til å dra fordel av lærerens oppmerksomhet kan studentene inspirere og utfordre hverandre. Å observere en annen arbeide med den samme problematikken kan hjelpe en med å endre perspektiv og se et problem fra nye vinkler. Det blir også rimeligere når flere kan dele på utgiftene til en time!

Panel 2

Camilla Rognes

Alexanderteknikken har hatt stor betydning i livet mitt helt siden 1995 da jeg studerte fiolin ved Guildhall og fikk oppleve gruppetimer i Alexanderteknikk med Elizabeth Waterhouse. Jeg ble så fascinert av hvor vakkert hun beveget seg, og dessuten tiltrukket av  tanken om at vi kan gjøre det meste på en friere og enklere måte, og slik oppnå bedre resultater.

Fra 2004-2007 utdannet jeg meg som Alexanderteknikklærer ved The Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London, og siden 2007 har jeg hatt undervisningspraksis i Alexanderteknikk sentralt i Oslo.

Jeg har gitt workshops i Alexanderteknikk for musikere på Norges Musikkhøgskole, Barratt-Dues musikkinstitutt og ved Universitetet i Tromsø.

Alexanderteknikken er et fantastisk verktøy for å unngå belastningsskader, og kan gjøre en musiker i stand til bedre å tåle en lang spillende karrière med mange fysiske utfordringer. Målet mitt er å hjelpe musikere med å oppnå fullkommen frihet i spillet sitt.

Som fiolinist har jeg gjort det meste fra å spille mange år i Oslo-Filharmonien til å være solist og kammermusiker. Jeg er utdannet fra Barratt-Dues musikkinstitutt i Oslo, Guildhall School of Music and Drama i London og Norges Musikkhøgskole. Som kammermusiker har jeg vært med på å drive Apropos Konsertserie, og  jeg spiller jevnlig i Trio Toccata sammen med pianisten Torhild Fimreite og cellisten Vivian Sunnarvik.

Ved siden av å være musiker har jeg en spesiell interesse for hvordan Alexanderteknikken kan være til nytte i løpet av svangerskapet og  i tiden etterpå. Jeg har fordypet meg i Alexanderteknikk for gravide (Eutokia) med Ilana Machover.
Ikke noe har hjulpet meg så mye gjennom mine graviditeter som Alexanderteknikken!

Jeg har også stor interesse for dialog og ashtanga-yoga, og lar meg inspirere av dette i undervisningen min.

Jeg er medlem av Society of Teachers of the Alexander Technique, og Norsk forening for lærere i Alexanderteknikk.

Panel 3

Alexanderteknikk for musikere

Musikere i dag har et stort press på seg. Du må kunne hevde deg i ung alder, du må stille opp i konkurranser og vinne prøvespill. Du øver mye, reiser mye, må påta deg så mange oppdrag du bare kan for å tjene nok penger, kanskje også leve med økonomisk usikkerhet.

Dette kan føre til at du pådrar deg belastningsskader – kanskje også at du mister kontakten med din egen kreativitet – fordi stemmene som krever at musikken skal spilles på en bestemt måte (ellers har du jo ingen sjanse til å vinne hverken prøvespillet eller konkurransen!) er så sterke.

Du trenger en solid indre drivkraft for å klare alt dette! Du trenger en sterk selvfølelse – og ikke minst – du trenger en velfungerende kropp som tåler mye belastning.

Få det beste ut av ressursene dine

Alexanderteknikken gir deg et godt verktøy til å få det beste ut av de ressursene du allerede har.

Du blir kjent med vanemønstrene dine, og lærer å oppdage de som ikke tjener deg. Etterhvert blir du i stand til å stoppe dem og bevege deg lettere og friere. Du lærer hvordan tankene dine påvirker kroppen din.

Å stoppe er noe av det mest sentrale i Alexanderteknikken. Ta tid, observere hva som faktisk skjer, si nei til det du ikke lenger ønsker, og gi deg selv en ny beskjed om noe du faktisk ønsker. Slik kan uheldige vaner gradvis slippe tak. Slik kan du også gjenvinne din egentlige kraft.

Alexanderteknikken forebygger problemer

Du lærer å bevege deg og å bruke kroppen din på en måte som gjør at du kan forebygge skader, utføre vanskelige tekniske ting lettere enn før- OG – du lærer å samstemme kropp og tanke på en måte som kan gjøre det lettere for deg å komme i kontakt med nettopp DIN sanne stemme.

Når du stopper opp, hever blikket og ser rundt deg, kan du også lære å skjelne mellom hva som er deg og hva som tilhører de andre. Hva har du tatt fra andre, hva er faktisk din egen stemme?

I begynnelsen er den famlende, søkende. Etterhvert vokser den seg sterkere og tydeligere, og kan nå flere – nå ut til en verden som tørster etter originalitet.

Individuell undervisning

Min undervisning er individuelt tilpasset. Du kan ta med instrumentet ditt på time når du føler deg klar for det selv. Ofte er det en fordel å ha noen timer uten instrument først, for å få innarbeidet grunnprinsippene i Alexanderteknikken – da kan det bli lettere å overføre dem på instrumentet senere.

Panel 4 Placeholder