Musikere i dag har et stort press på seg. Du må kunne hevde deg i ung alder, du må stille opp i konkurranser og vinne prøvespill. Du øver mye, reiser mye, må påta deg så mange oppdrag du bare kan for å tjene nok penger, kanskje også leve med økonomisk usikkerhet.

Dette kan føre til at du pådrar deg belastningsskader – kanskje også at du mister kontakten med din egen kreativitet – fordi stemmene som krever at musikken skal spilles på en bestemt måte (ellers har du jo ingen sjanse til å vinne hverken prøvespillet eller konkurransen!) er så sterke.

Du trenger en solid indre drivkraft for å klare alt dette! Du trenger en sterk selvfølelse – og ikke minst – du trenger en velfungerende kropp som tåler mye belastning.

Få det beste ut av ressursene dine

Alexanderteknikken gir deg et godt verktøy til å få det beste ut av de ressursene du allerede har.

Du blir kjent med vanemønstrene dine, og lærer å oppdage de som ikke tjener deg. Etterhvert blir du i stand til å stoppe dem og bevege deg lettere og friere. Du lærer hvordan tankene dine påvirker kroppen din.

Å stoppe er noe av det mest sentrale i Alexanderteknikken. Ta tid, observere hva som faktisk skjer, si nei til det du ikke lenger ønsker, og gi deg selv en ny beskjed om noe du faktisk ønsker. Slik kan uheldige vaner gradvis slippe tak. Slik kan du også gjenvinne din egentlige kraft.

Alexanderteknikken forebygger problemer

Du lærer å bevege deg og å bruke kroppen din på en måte som gjør at du kan forebygge skader, utføre vanskelige tekniske ting lettere enn før- OG – du lærer å samstemme kropp og tanke på en måte som kan gjøre det lettere for deg å komme i kontakt med nettopp DIN sanne stemme.

Når du stopper opp, hever blikket og ser rundt deg, kan du også lære å skjelne mellom hva som er deg og hva som tilhører de andre. Hva har du tatt fra andre, hva er faktisk din egen stemme?

I begynnelsen er den famlende, søkende. Etterhvert vokser den seg sterkere og tydeligere, og kan nå flere – nå ut til en verden som tørster etter originalitet.

Individuell undervisning

Min undervisning er individuelt tilpasset. Du kan ta med instrumentet ditt på time når du føler deg klar for det selv. Ofte er det en fordel å ha noen timer uten instrument først, for å få innarbeidet grunnprinsippene i Alexanderteknikken – da kan det bli lettere å overføre dem på instrumentet senere.

Panel 1

Frihet i bevegelse

Alexanderteknikk:

Handler om å finne tilbake til en bedre bruk av hele deg selv: en mer finstemt balanse og ro som du kan ta med deg inn i alle aktiviteter som er viktige for deg.  Det er en prosess der du lærer å bevisst respondere på hverdagens mange stimuli med større frihet og mindre spenning. Les mer

  • Større nærvær
  • Økt velvære
  • Mindre smerter
  • Bedre prestasjoner
  • En gladere kropp og et gladere sinn.

Dette er en teknikk som kan brukes av alle som ønsker å forstå mer av seg selv, oppdage sammenhengen mellom kropp og sinn og hvilke positive konsekvenser det får når vi har et mer bevisst forhold til hvordan vi bruker kroppen vår.

DSC_6530
Foto: Pål Solbakk

Camilla Rognes:

Jeg er Alexanderlærer med 3-årig fulltidsutdannelse, sertifisert av S.T.A.T. , og har lang erfaring med undervisning i faget.

I mitt virke arbeider jeg ofte med musikere som ønsker å oppnå mer frihet i spillet sitt, ha en spillestil som virker forebyggende på belastningsskader og  forbedre prestasjonene sine.

Det er også veldig inspirerende å kunne hjelpe vordende mødre til å få en lettere graviditet og et bedre forhold til kroppen sin.

Som både musiker, mamma (og menneske) har jeg personlig erfart de positive effektene av Alexanderteknikken. Teknikken har hjulpet meg enormt både i min karriere som profesjonell fiolinist, og gjennom graviditet og småbarnstid.

Det er et mål for meg å integrere kunnskapene jeg har om de forskjellige områdene til et hele, slik at du som er interessert i å bevege deg med mindre spenning, forebygge belastningsskader eller bare rett og slett vil vite mer om deg selv og hvordan du reagerer på verden – kan finne inspirasjon og støtte i det jeg har å tilby!

Velkommen skal du være.

«Change involves carrying out an activity against the habit of life.»
F. M. Alexander

Panel 2 Placeholder
Panel 3 Placeholder
Panel 4 Placeholder