Alexanderteknikk på nett

Jeg tilbyr timer i Alexanderteknikk online om ønskelig.

Fordeler med undervisning over nett

  • Fleksibilitet. Du velger selv hvor du vil være, og slipper reisetid.
  • Vi har mulighet for å gjøre opptak av timen som du kan få tilsendt i etterkant, slik at du kan se på det flere ganger og repetere det vi gikk igjennom.
  • Du kan se både deg selv og læreren din side ved side på skjermen, og har dermed et helt annet sammenligningsgrunnlag enn det du har i det fysiske rommet.
  • Du har muligheten til å praktisere Alexanderteknikken med veiledning i de omgivelsene der du faktisk kommer til å få bruk for den, f.eks. ved datamaskinen (!), ved kjøkkenbenken, når du sitter i sofaen din i stua osv.
  • Det er lettere å ta notater raskt i etterkant fordi vi begge allerede er nærme datamaskinen. Jeg sender gjerne ut en oppsummeringsmail i etterkant av timen.

Ulemper

Ulempene er vel nokså opplagte:

  • Vi mister muligheten til veiledning via berøring med hendene.
  • Ingenting kan erstatte selve det fysiske møtet, og den nærheten du har når du står ansikt til ansikt med et annet menneske lar seg ikke gjenskape over skjermen.

Men…

Konklusjon

Undervisning over nett har faktisk noen betydelige fordeler – dersom vi vet å benytte oss av dem. Det krever litt større innsats av både elev og lærer, men dersom vi begge er innstilt på dette, kan vi få så mye igjen. Jeg mener det er viktig at vi ikke lar koronasituasjonen legge for mange bånd på oss, men at vi fortsetter å utvikle oss med de midlene vi har til rådighet. Jeg har sett mange mennesker over hele verden utvikle nettundervisning til nye høyder i det siste, jeg har tatt Alexanderteknikktimer på nett selv med godt resultat, og jeg ønsker derfor også å kunne ha dette som et fullverdig tilbud til mine elever.

Jeg ønsker at du skal føle at du får mye ut av timene dine med meg, og dersom du er skeptisk til videoundervisning, men allikevel kanskje åpen for å prøve, kan jeg tilby deg en kort gratis prøvetime for å kjenne på om dette kan være noe. Book en 30-minutters time her, så sender jeg deg en Zoom-invitasjon.

Velkommen!