Alexanderteknikk

Bedre prestasjoner, mindre smerte og økt fokus

Å ta timer i Alexanderteknikk handler om å finne tilbake til en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt ro og tilstedeværelse som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen din og alle aktiviteter du er opptatt av.

Jeg bruker varsom berøring kombinert med muntlig instruksjon. I samarbeid  utvikler vi verktøy for å gradvis kunne møte hverdagens mange impulser med mindre spenning og større frihet, både fysisk og mentalt.

Ved å bruke prinsippene du lærer kan du redusere spennings- og bevegelsesuvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager – og gjenvinne en naturlig opplevelse av letthet og velvære.

Individuelle timer

Tradisjonelt sett gis undervisning i Alexanderteknikk som privattimer, som alltid er tilpasset den individuelle elevens behov. Du får instruksjon både verbalt og ved lett berøring slik at du kan oppdage uproduktive vanemønstre slik at du kan lære hvordan du kan forandre dem. Vi bruker både dagligdagse bevegelser og spesialiserte aktiviteter for å belyse akkurat det du har behov for.

Gruppetimer

Jeg arbeider også gjerne med mindre grupper. Dette formatet har mange fordeler: I tillegg til å dra fordel av lærerens oppmerksomhet kan studentene inspirere og utfordre hverandre. Å observere en annen arbeide med den samme problematikken kan hjelpe en med å endre perspektiv og se et problem fra nye vinkler. Det blir også rimeligere når flere kan dele på utgiftene til en time!