ALEXANDERTEKNIKK

Å ta timer i Alexanderteknikk handler om å finne tilbake til en bedre bruk av deg selv: en mer finstemt ro og tilstedeværelse som du kan ta med deg inn igjen i hverdagen din og alle aktiviteter du er opptatt av.

Jeg bruker varsom berøring kombinert med muntlig instruksjon. I samarbeid  utvikler vi verktøy for å gradvis kunne møte hverdagens mange impulser med mindre spenning og større frihet, både fysisk og mentalt.

Ved å bruke prinsippene du lærer kan du redusere spennings- og bevegelsesuvaner som kan føre til ryggsmerter, hodepine, stiv nakke, isjiassmerter og en hel rekke andre plager – og gjenvinne en naturlig opplevelse av letthet og velvære.

Tradisjonelt sett gis undervisning i Alexanderteknikk som privattimer, som alltid er tilpasset den individuelle elevens behov.
Jeg arbeider også gjerne med mindre grupper, der folk kan inspirere hverandre og samtidig dra fordel av lærerens oppmerksomhet.

Gjennom timer i Alexanderteknikk får du:

  • Forståelse av at mennesket er en helhet og at hvordan du tenker er uløselig knyttet til hvordan du utfører enhver handling.
  • Ingen “øvelser” per se, derimot lærer du grunnleggende prisipper for hvordan du kan bruke deg selv på best mulig måte til enhver tid – og du kan følgelig “øve” deg hele tiden hvis du ønsker.
  • Innsikt i prinsippene bak god koordinasjon, noe du kan overføre til alle aktiviteter du ønsker å utvikle.
  • Bedre koordinasjon og bedre kroppsholdning: grunnlaget for friere spilleteknikk og større teknisk og musikalsk overskudd.
  • Kunnskap om din egen kropp – og hvordan du bruker hele deg selv – som gjør deg i stand til å forebygge fremtidige belastningslidelser.
  • Et glimrende verktøy til hjelp når du trenger å bygge deg opp igjen etter en skade.
  • Innsikt i hvordan akkurat du fungerer, slik at du kan bli stand til å forandre på vaner du ikke synes er bra for deg, og erstatte dem med nye, gunstigere alternativer.
  • Et rammeverk som gjør det lettere å forstå det du har lært tidligere, slik at du kan kaste av deg oppfatninger om deg selv som er uhensiktsmessige, og se ting i et klarere lys.
  • Øvelse i å stoppe, tenke og koordinere deg før du handler – og gjennom dette bli bedre til å ta gode valg.
  • En unik mulighet til å spille på kroppens premisser.

Camilla Rognes underviser sentralt i Oslo, på Frogner. Ta kontakt HER.

«Everyone is always teaching one what to do, leaving us still doing the things we shouldn’t do.»
-F.M.Alexander