Alexanderteknikk for musikere

Musikere i dag har et stort press på seg. Du må kunne hevde deg i ung alder, du må stille opp i konkurranser og vinne prøvespill. Du øver mye, reiser mye, må påta deg så mange oppdrag du bare kan for å tjene nok penger, kanskje også leve med økonomisk usikkerhet.

Dette kan føre til at du pådrar deg belastningsskader – kanskje også at du mister kontakten med din egen kreativitet – fordi stemmene som krever at musikken skal spilles på en bestemt måte (ellers har du jo ingen sjanse til å vinne hverken prøvespillet eller konkurransen!) er så sterke.

Du trenger en solid indre drivkraft for å klare alt dette! Du trenger en sterk selvfølelse – og ikke minst – du trenger en velfungerende kropp som tåler mye belastning.

Få det beste ut av ressursene dine

Alexanderteknikken gir deg et godt verktøy til å få det beste ut av de ressursene du allerede har.

Du blir kjent med vanemønstrene dine, og lærer å oppdage de som ikke tjener deg. Etterhvert blir du i stand til å stoppe dem og bevege deg lettere og friere. Du lærer hvordan tankene dine påvirker kroppen din.

Å stoppe er noe av det mest sentrale i Alexanderteknikken. Ta tid, observere hva som faktisk skjer, si nei til det du ikke lenger ønsker, og gi deg selv en ny beskjed om noe du faktisk ønsker. Slik kan uheldige vaner gradvis slippe tak. Slik kan du også gjenvinne din egentlige kraft.

Alexanderteknikken forebygger problemer

Du lærer å bevege deg og å bruke kroppen din på en måte som gjør at du kan forebygge skader, utføre vanskelige tekniske ting lettere enn før- OG – du lærer å samstemme kropp og tanke på en måte som kan gjøre det lettere for deg å komme i kontakt med nettopp DIN sanne stemme.

Når du stopper opp, hever blikket og ser rundt deg, kan du også lære å skjelne mellom hva som er deg og hva som tilhører de andre. Hva har du tatt fra andre, hva er faktisk din egen stemme?

I begynnelsen er den famlende, søkende. Etterhvert vokser den seg sterkere og tydeligere, og kan nå flere – nå ut til en verden som tørster etter originalitet.

Individuell undervisning

Min undervisning er individuelt tilpasset. Du kan ta med instrumentet ditt på time når du føler deg klar for det selv. Ofte er det en fordel å ha noen timer uten instrument først, for å få innarbeidet grunnprinsippene i Alexanderteknikken – da kan det bli lettere å overføre dem på instrumentet senere.