Not to do

«The Alexander Technique is not about how to learn to do things better, it is about how NOT to do anything.»

(Miss Margaret Goldie)

«Real wisdom comes, not from knowing that what is good and what should be done, but from knowing which is the better thing and which is the worse, and therefore, what should be done and what should be done later.

To be wise one must study both good and bad thoughts and acts, but one should study the bad first. You should first know what is not clever, what is not just, and what is not necessary to do.»

(Leo Tolstoy: A Calendar of Wisdom, p. 286)

wu_wei

Spill uten smerter! Workshop 17.4.16

Introduksjonsworkshop i Alexanderteknikk for strykere.

Søndag 17. april kl. 1100-1500, Kammersalen på Barratt-Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt. 2, Oslo.

Pris: 700,- for fast ansatte og 600,- for frilansere/pensjonister.
Gratis for studenter ved Barratt-Due og Musikkhøgskolen siden Barratt-Due velvillig har stilt lokale til disposisjon.
Maks. 15 deltagere, først til mølla!

Påmelding gjøres via e-post til camilla@balansekunst.no, eller på tlf. 90574476. For mer info, se www.balansekunst.no.

Kroppen er ditt første instrument, og den må også holdes stemt!

Velkommen til en morsom og praktisk workshop der vi kommer til å berøre sentrale prinsipper i Alexanderteknikk på en måte som er relevant for strykere.

Vi kommer til å:

  • se på hvordan du kan bruke hele deg selv – kropp og sinn – på en friere måte som både kan berike spillet ditt, og gjøre det lettere å forebygge belastningsskader og andre problemer.
  • gå gjennom relevant anatomisk kunnskap.
  • se på hvordan du kan bruke Alexanderteknikkens prinsipper til å forberede deg, og til å forebygge prestasjonsangst.
  • undersøke forskjellen mellom passiv avslapning og våken, oppmerksom avspenthet, og hvordan du kan utnytte denne energien til din fordel når du spiller.

Alexanderteknikken lærer deg:

  • å være vennlig og konstruktivt oppmerksom på hvordan du bruker deg selv.
  • å samarbeide med hvordan kroppen din er konstruert.
  • økt fysisk og mental frihet slik at du lettere kan oppnå det du ønsker å få til!

Metoden ble utviklet av skuespilleren F.M. Alexander for over hundre år siden. Den har spredt seg over hele verden, og undervises i dag bla. på Juilliard i New York og Guildhall School of Music and Drama i London.

Ha på løse, komfortable klær, og ta med en yogamatte e.l. til å ligge på gulvet med.

Camilla Rognes har hatt en dyp interesse for Alexanderteknikk siden 1995. Hun har treårig utdannelse (1600 timer) som Alexanderteknikklærer fra the Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London 2004-2007. Hun er også fiolinist, har jobbet mange år i Oslo-Filharmonien, og er en aktiv kammermusiker. Hun er medlem av STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique) og NFLAT (Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk).

 

Aktiv hvile

«Aktiv hvile» hjelper deg med å få en god organisering av muskelspenninger. Det er en ideell posisjon for å frigjøre nakke og rygg og finstemme muskel-skjelett-systemet. I løpet av en time i Alexanderteknikk er det vanlig at eleven ligger i «aktiv hvilestilling» en del av tiden.

semi-supine

Legg deg på ryggen på et fast underlag. Seng eller sofa er for mykt – en yogamatte på gulvet kan fungere fint.
Ha knærne bøyd, føttene hvilende på bakken, og hodet hvilende på noen bøker.
Sørg for å ha et underlag eller sokker som er slik at føttene ikke glir.
Høyden på bøkene varier fra person til person. Det viktige er at hodet ikke faller bakover. Haken skal heller ikke være presset inn mot brystet. Nakken skal kunne være fri. Bredden av tre til fem fingre pleier å være bra. (Spør en Alexanderlærer om hva som passer for deg).
Hendene kan plasseres på kroppen eller ved siden av.
Munnen skal helst være lukket slik at du puster gjennom nesen.
Øynene bør helse være åpne.
La føttene hvile på bakken, la ankler og hofter være myke og la knærne peke mot taket. (Er du veldig anspent og/eller har mye smerter må du kanskje ha bena i en annen stilling til å begynne med. Spør læreren din.)
Ligg gjerne 10-15 minutter.
Det er ikke bra å ligge for lenge, legg deg heller ned oftere.
Dette er ikke en sovestilling. Hvis du er trett og må sove kan det være bedre å finne en seng.

Hvorfor?

«Aktiv hvilestilling» er en effektiv måte å ta pause på. Det er både sunt og naturlig å legge seg nedpå i løpet av en dag.
Når du ligger i «aktiv hvilestilling» vil du slippe unødvendige muskelspenninger på en måte som er bra for organiseringen av muskelspenninger i kroppen. Dette kan lære deg noe om organisering av muskelspenninger når du er oppreist og i bevegelse.
Å ligge i «aktiv hvilestilling» er noe du kan bruke som en anledning til selvobservasjon, og for å øve på idéer i Alexanderteknikken. Spør læreren din om tips.
Bruker du «aktiv hvilestilling» jevnlig vil det fremskynde endringsprosessen som timene setter i gang. Du vil kunne få mer ut av timene.
Musikere og skuespillere bruker «aktiv hvilestilling» når de øver mentalt på musikk eller tekst, og når de forbereder seg til fremførelser.

Mennesket som en helhet

IAAW 2015 Musician_0F. M. Alexander så individet som en helhet, og snakket ikke om «kroppen» men om «selvet»; ikke om «holdning», men om «bruk». Målet med Alexanderteknikken er ikke å lære deg å gjøre det som er riktig, men heller å hjelpe deg med å slutte å gjøre det som er galt, gjennom en serie med praktiske prosedyrer som vekker din oppmerksomhet om hvordan du bruker deg selv og gir deg muligheten til å utvikle ditt medfødte potensiale.

En Alexanderteknikklærer hjelper deg med å utvikle nye vaner i forbindelse med hvordan du tenker og beveger deg. Dette kan bidra til å gi slipp på unødvendig stress og å utvikle større frihet og bedre koordinasjon. Teknikkens formål er å gjenopprette vår naturlig iboende balanse.

På mange måter kan det å lære Alexanderteknikken sammenlignes med det å lære å spille et instrument – forskjellen er at instrumentet er deg selv. Undervisning foregår helst som enetimer, der læreren bruker forsiktig guidende, men svært presis, håndkontakt, i tillegg til muntlig forklaring. Du kan stadig fordype og fornye innsiktene du får.

Teknikken kan brukes på alle områder av musikalsk aktivitet. Fordi den totale koordinasjonen blir utviklet er den første innlysende fordelen at spilleteknikken etterhvert blir riktigere, belastningsskader forebygges og utholdenheten blir større. Evnen til å observere og til å fokusere oppmerksomheten blir også trenet, og dette kan være en stor fordel i samspill med flere, eller i orkester.

Evnen til å finne en egenartet musikalsk stemme og et personlig uttrykk blir ofte også understøttet av Alexanderteknikken, fordi den hjelper deg med å avdekke automatiske og ubevisste reaksjoner, og å kunne stoppe disse, slik at du får et bevisst forhold til de forskjellige musikalske valg som det er mulig å foreta, og dermed åpne opp for et sant uttrykk som kommer innenfra. Dette igjen leder til økt trygghet i konsertsituasjoner og derved også bedre formidlingsevne – og ikke minst større spilleglede!