Spill uten smerter! Workshop 17.4.16

Introduksjonsworkshop i Alexanderteknikk for strykere.

Søndag 17. april kl. 1100-1500, Kammersalen på Barratt-Due musikkinstitutt, Lyder Sagens gt. 2, Oslo.

Pris: 700,- for fast ansatte og 600,- for frilansere/pensjonister.
Gratis for studenter ved Barratt-Due og Musikkhøgskolen siden Barratt-Due velvillig har stilt lokale til disposisjon.
Maks. 15 deltagere, først til mølla!

Påmelding gjøres via e-post til camilla@balansekunst.no, eller på tlf. 90574476. For mer info, se www.balansekunst.no.

Kroppen er ditt første instrument, og den må også holdes stemt!

Velkommen til en morsom og praktisk workshop der vi kommer til å berøre sentrale prinsipper i Alexanderteknikk på en måte som er relevant for strykere.

Vi kommer til å:

  • se på hvordan du kan bruke hele deg selv – kropp og sinn – på en friere måte som både kan berike spillet ditt, og gjøre det lettere å forebygge belastningsskader og andre problemer.
  • gå gjennom relevant anatomisk kunnskap.
  • se på hvordan du kan bruke Alexanderteknikkens prinsipper til å forberede deg, og til å forebygge prestasjonsangst.
  • undersøke forskjellen mellom passiv avslapning og våken, oppmerksom avspenthet, og hvordan du kan utnytte denne energien til din fordel når du spiller.

Alexanderteknikken lærer deg:

  • å være vennlig og konstruktivt oppmerksom på hvordan du bruker deg selv.
  • å samarbeide med hvordan kroppen din er konstruert.
  • økt fysisk og mental frihet slik at du lettere kan oppnå det du ønsker å få til!

Metoden ble utviklet av skuespilleren F.M. Alexander for over hundre år siden. Den har spredt seg over hele verden, og undervises i dag bla. på Juilliard i New York og Guildhall School of Music and Drama i London.

Ha på løse, komfortable klær, og ta med en yogamatte e.l. til å ligge på gulvet med.

Camilla Rognes har hatt en dyp interesse for Alexanderteknikk siden 1995. Hun har treårig utdannelse (1600 timer) som Alexanderteknikklærer fra the Alexander Technique Studio og The Constructive Teaching Centre i London 2004-2007. Hun er også fiolinist, har jobbet mange år i Oslo-Filharmonien, og er en aktiv kammermusiker. Hun er medlem av STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique) og NFLAT (Norsk Forening for Lærere i Alexanderteknikk).

 

Mennesket som en helhet

IAAW 2015 Musician_0F. M. Alexander så individet som en helhet, og snakket ikke om «kroppen» men om «selvet»; ikke om «holdning», men om «bruk». Målet med Alexanderteknikken er ikke å lære deg å gjøre det som er riktig, men heller å hjelpe deg med å slutte å gjøre det som er galt, gjennom en serie med praktiske prosedyrer som vekker din oppmerksomhet om hvordan du bruker deg selv og gir deg muligheten til å utvikle ditt medfødte potensiale.

En Alexanderteknikklærer hjelper deg med å utvikle nye vaner i forbindelse med hvordan du tenker og beveger deg. Dette kan bidra til å gi slipp på unødvendig stress og å utvikle større frihet og bedre koordinasjon. Teknikkens formål er å gjenopprette vår naturlig iboende balanse.

På mange måter kan det å lære Alexanderteknikken sammenlignes med det å lære å spille et instrument – forskjellen er at instrumentet er deg selv. Undervisning foregår helst som enetimer, der læreren bruker forsiktig guidende, men svært presis, håndkontakt, i tillegg til muntlig forklaring. Du kan stadig fordype og fornye innsiktene du får.

Teknikken kan brukes på alle områder av musikalsk aktivitet. Fordi den totale koordinasjonen blir utviklet er den første innlysende fordelen at spilleteknikken etterhvert blir riktigere, belastningsskader forebygges og utholdenheten blir større. Evnen til å observere og til å fokusere oppmerksomheten blir også trenet, og dette kan være en stor fordel i samspill med flere, eller i orkester.

Evnen til å finne en egenartet musikalsk stemme og et personlig uttrykk blir ofte også understøttet av Alexanderteknikken, fordi den hjelper deg med å avdekke automatiske og ubevisste reaksjoner, og å kunne stoppe disse, slik at du får et bevisst forhold til de forskjellige musikalske valg som det er mulig å foreta, og dermed åpne opp for et sant uttrykk som kommer innenfra. Dette igjen leder til økt trygghet i konsertsituasjoner og derved også bedre formidlingsevne – og ikke minst større spilleglede!