Naturlig rytme i menneskekroppen

F.M.Alexander (1869-1955) oppdaget den naturlige rytmen som finnes i menneskekroppen i de sansende og motiverende nervebanene. Denne grunnleggende rytmen er hos de fleste mennesker blitt forvrengt, og slik forvrengning er en av hovedårsakene til dårlig helse, depresjon og ubehag som mange lider av.

Teknikken har som mål å lære opp de sansende og motiverende nervebanene i hele kroppen ved hjelp av en serie med undervisningstimer der læreren lar eleven få bli kjent med korrekt sanseoppmerksomhet i bruk av kroppen.
Denne sanseoppmerksomheten vokser seg sterkere inntil eleven er i stand til å bruke kroppen korrekt og å hensette seg selv i den mest hensiktsmessige posisjon i all daglig aktivitet slik at ethvert tilbakefall til gammel misbruk kan bli unngått.
(Ted McNamara)